Integritetspolicy

I denna policy beskrivs hur vi behandlar personuppgifter. Syftet med policyn är att ge dig inblick i hur och vilka personuppgifter som samlas in när du använder vår webbplats och vad vi gör med dem. 

Parter

[FÖRETAGSNAMN], [ORGANISATIONSNUMMER], [GATUADRESS], [POSTNUMMER] [POSTORT], är leverantör av webbplatsen  och personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Genom WM3 agerar HL Design & Media AB, 556671-3540 personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar webbplatsen?

En detaljerad lista över de personuppgifter som behandlas, vid vilka tillfällen de behandlas samt vilken laglig grund behandlingen sker på finns beskrivet i Bilaga 1 - Kategorier av personuppgifter.

Varför behandlas dessa uppgifter?

Webbplatsen behandlar uppgifterna för att tillse att [FÖRETAGSNAMN] fullgör de åtaganden bolaget har gentemot dig enligt avtal, samt för att säkerställa att webbplatsen uppfyller de krav och förväntningar du som kund och användare har. Databehandlingen krävs även för att kunna identifiera dig, leverera varor, registrera statistik, administrera data samt för marknadsföring. 

Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

Dina rättigheter

Som registrerad användare har du rätt att:

  • Begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig
  • Korrigera felaktig eller ofullständig information
  • Begränsa behandling av personuppgifter till dess att de blivit ändrade
  • Portera personuppgifter
  • Bli glömd (radering kan dock ej ske om avtalet inte längre går att fullgöra, eller om lag säger annat)
  • Återkalla samtycke, lämna klagomål till Datainspektionen samt neka rätten till direktmarknadsföring

Bilaga 1 

Kategorier av personuppgifter 

Sammanhang och ändamål Kategori Personuppgifter Laglig grund
Användning av webbplatsen Kontaktuppgifter Namn, e-post Fullgöra avtal
  Identifikation IP-nummer Fullgöra avtal
Kontakt med kundtjänst via e-post Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
  Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
  Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal

 

Bilaga 2 

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Leverantör Behandling Plats
Sendgrid INC Mailhantering och lagring USA
Amazon Lagring av media Irland

Griffel

Serverhosting, mailhantering Sverige
Cloudnet Serverhosting Sverige